oroszforditas.hu     Венгерский перевод: перевод с русского на венгерский, с венгерского на русский    Russian to Hungarian & Hungarian to Russian translation, that is Russian-Hungarian & Hungarian-Russian translation     (1) 242-1797, (30) 576-1976, info@oroszforditas.hu      Vissza az orosz fordítás főoldalra

Az orosz fordítás néhány sajátossága

Bármilyen fordítást készítünk, figyelembe kell vennünk az egyes nyelvek sajátosságait, speciális fogalmait. Még azok a népek is, melyek közvetlen kapcsolatban állnak, a szomszédostól eltérő fogalmi rendszereket használnak. Ezzel a jelenséggel találkozva, a fordítók nem kevés nehézségbe ütköznek. Néhány példát említünk meg az orosz és a magyar nyelv viszonylatában.

A francia nyelv hatása az orosz nyelvre

Minden nyelv gazdagodik más nyelvekből átvett vendégszavakkal, kifejezésekkel s egyéb nyelvi vonatkozású hatásokkal. A XVII. század végén, a XVIII. század elején a francia nyelv vált a diplomácia, a tudomány és a kultúra nemzetközi nyelvévé, s akkor Oroszországban is igen népszerűvé vált. Ennek mértékét jól szemlélteti, hogy az orosz arisztokrácia a XVIII. és XIX. században már otthon is a franciát preferálta, annyira, hogy egyesek már kezdtek rosszul beszélni oroszul. A sokrétegű nyelvi és kulturális hatást csupán egyetlen metszetben, a következő francia nyelvből az oroszba átvett jövevény-szavakkal szemlétethetjük:

Francia Orosz Magyar
autographe автограф autogram
norme норма norma
date дата dátum
avarie авария baleset
hôpital госпиталь kórház
hymne гимн himnusz
format формат formátum
côtelette котлета fasírozott (a franciához képest módosult a jelentése)
granit гранит gránit
lune de miel медовый месяц mézeshetek


Az orosz лингвист (nyelvész) szót a francia linguiste szóból képezték, ami eredetileg a latin lingua (язык, azaz nyelv) szóból származik.

Az orosz nyelv szókincsének természetes fejlődése

A műszaki haladással párhuzamosan folyamatosan bővül az orosz nyelv szókincse is. Főképpen a számítástechnikai újdonságok generálnak új orosz szavakat. Ilyen például a маршрутизатор azaz útválasztó vagy router, vagy a рунет azaz az orosz nyelvű internet. Ezt a szót ötletes neologizmusként, magyarra adaptálva hunetként vehetnénk át.

Az épületek szintjeinek jelölése

A legkézenfekvőbb sajátos fogalom az emeletes épület. Míg az orosz szintekben gondolkozik, a magyarban megjelenik a földszint felett az emelet fogalma. Tehát az oroszul 1. „emelet”, az magyarban a földszint, az oroszul 2. „emelet”, az magyarul az 1. emelet lesz.

A másik a magyar „kék” színnek az oroszban két megfelelője is van, melyeket teljesen külön szóval jelölnek. Az egyik a magyar sötétkéknek felelhet meg, a másik pedig a világoskék, vagy azúrkék. Oroszból magyarra fordításnál nincs is semmiféle gond, de magyarról oroszra fordításnál az orosz fordító számára a nagy kérdés: melyiket is válassza?

Eltérő szóképek

Az orosz és a magyar nyelvben sokszor előfordul, hogy ugyanazt a fogalmat más szóképpel fejezik ki. Például télen az orosz azt mondja, hogy „выпадёт снег” azaz kiesik a hó, a magyarnak erre önálló igéje van: havazik.

Érdekes a magyarnak a pénzkeresésre vonatkozó „keres” szava. Egy kis szójátékkal ez arra utal, hogy keresgélgetjük a pénzt, de nem biztos, hogy meg is találjuk.

Az oroszban ennek a „заработать” kifejezés felel meg, azaz az oroszok munkával – „работа” keresik meg a pénzt.

Az angol ennél sokkal általánosabb, tágabb kifejezést használ: „make money”, tehát csinálják a pénzt. Ebbe beleértendő, hogy nem csupán közvetlen munkavégzéssel, hanem üzleti úton is pénzhez lehet jutni. Ma már tudjuk, hogy ilyen módon sokkal többet kereshetünk, mint az életidőnkkel arányos munkavégzéssel.

Azzal zárhatjuk rövid eszmefuttatásunkat, hogy a megfelelő fordítás elkészítéséhez az idegen nyelvnek nem csupán nyelvtani, fonetikai, lexikai vonásait kell figyelembe vennünk, hanem fogalmi rendszereit is.

A szavak sorrendje az orosz-angol és az orosz-magyar fordítás során

Az egyik orosz anyanyelvű magyar-orosz-angol fordító osztotta meg velünk gyakorlati tapasztalatait. Nagyon szeret angolból oroszra fordítani. Úgy fogalmazott, hogy ez egy roppant kényelmes munka. Gyakorlatilag szavanként végezheti, s bátran írhatja egymás után az egyes angol szavak egyenkénti orosz fordítását: s a pontot kitéve a mondat végére máris összeállt a szép, kerek orosz mondat. Az oroszról magyarra fordítás ezzel szemben egy sokkal keményebb munka. Legelőször végig kell olvasnia a mondatot. Utána meg kell keresnie, hogy melyik szótól kezdve tudja VISSZAFELE gombolyítani a szöveget. Egy teljesen más szórendet kell kialakítania. S az ily módon, teljesen újonnan létrehozott szórend komoly hatást gyakorol a mondat megérthetőségére, gördülékenységére, stílusára, azaz mindez egy roppant kemény, fárasztó, kreatív munka.

Mindennek a magyarázata roppant egyszerű. Míg az orosz nyelv is és az angol nyelv is az indogermán nyelvcsalád tagja, a magyar viszont az ettől teljesen idegen finn-ugoré. S mindez annak a következménye, hogy a mai Európa keleti részén elhelyezkedő Oroszország orosz nyelvének őshazája a mai német-lengyel területeken volt, a mai Európa nyugati részén elhelyezkedő Magyarország magyar nyelve pedig keleten, a Volga és a Káma folyó találkozásánál született. A népek tehát vándoroltak, s vitték magukkal a nyelvüket.


Javasolt kapcsolódó cikkek:

Egy profi fordító helyett érdemes-e egy ismerősünket megkérni?

Hogyan határozzuk meg a leütésszámot?

Angol fordítók vs orosz fordítók
-->