oroszforditas.hu     Венгерский перевод: перевод с русского на венгерский, с венгерского на русский    Russian to Hungarian & Hungarian to Russian translation, that is Russian-Hungarian & Hungarian-Russian translation     (1) 242-1797, (30) 576-1976, info@oroszforditas.hu      Vissza az orosz fordítás főoldalra

Próbafordítások

A fordítóirodák a vállalt fordítási irányonként tipikusan két-két, egyenként kb. negyed-oldalas terjedelmű, az átlagnál nehezebb szöveget szoktak kiadni próbafordítás gyanánt. Ezek általános témájú szövegek, azaz nem jellemző, hogy külön, spciálisan például jogi, műszaki vagy gazdasági legyen, szemben a szakfordítói vizsgával, ahol bizony ezeket megkülönböztetik.


Miért mi?

A fordítóirodák számára a semlegességünk – lektorálási minőségünk több szempontból is garantált:
  • a cégünk már több mint egy évtizede a Google találati listájának a legelején áll, amennyiben valaki az „orosz fordítás” kulcs-kifejezést gépeli be. Ez garaciát jelent arra, hogy van elég megrendelésünk, nem leszünk „féltékenyek” a frissen jelentkezett fordítókra, hogy „elveszik a munkánkat” - azaz mi a megbízó fordítóirodától teljesen függetlenek vagyunk;
  • cégünk ügyvezetője, aki az oroszról magyarra készített próbafordításokat mindig maga véleményezi, egyetemi docens, így több évtizedes tapasztalata van a „dolgozatok” elbírálásában;
  • a magyarról oroszra fordítás lektorálását többdiplomás orosz anyanyelvű fordító végzi.

A lektori vélemények tipikus vázlata, fordítási irányonként

Az általános észrevételekkel szoktuk kezdeni, melyben leírjuk a fordításokról kapott összbenyomásunkat.

Minden egyes próbafordítási részt áttekintünk, s leírjuk a pozitív és negatív észrevételeinket. Mindig különös figyelmet fordítunk annak megállapítására, hogy a fordítás a célnyelv vonatkozásában anyanyelvi szintű-e, s ezt jelezzük a lektori véleményben. Ezt jellemzőt vízválasztónak tartjuk, mivel mind a magyarra, mind pedig az oroszra fordítás vonatkozásában hatalmas a fordítói túlkínálat, s ezért egyértelmű, hogy minőségi okokból csak a célnyelv vonatkozásában anyanyelvi fordítónak szabad egy fordítást kiadni.

Az általános után következnek a tételes észrevételek, melynek keretében konkrét példákal illusztráljuk az általános észrevételünket.

A lektori véleményünk záradéka egyértelmű állásfoglalás arról, hogy javasoljuk-e az adott fordító-jelölt foglalkoztatását.

Szemelvények pozitívan záradékolt lektori véleményekből

„Szép, kerek mondatok, ügyesen megválasztott terminológia, például …”

„Egyébként a jelölt elég ízes, sajátos, népies nyelvezetet használ: … ezekkel az írott magyar nyelvben ritkán találkozhatunk. Viszont – ettől különleges!”

„Tetszett a fordítás. Választékos és találó a szóhasználata. Átlátja a szöveget, nem törekszik a szó szerinti fordításra, az orosz szövegben rejlő üzenetet adja át tökéletes magyarsággal. Különösen tetszett a …”

„Mindez egyrészt komoly fordítási tapasztalatra, másrészt mind az orosz, mind pedig a magyar nyelv vonatkozásában igen mélyreható, alapos, kiművelt, iskolázott nyelvismeretre utal. A fordításai tehát nem csupán borotvaélesen pontosak, hanem magyarul is kiválóan csengenek, sőt, ami legalább olyan fontos, hangsúlyozottan érthetőek.”

„Szép fordítás, gondosan megválogatott magyar kifejezésekkel. A lefordított magyar szöveg gördülékeny, kellemes olvasni.”

Szemelvények negatívan záradékolt lektori véleményekből

„A fordítás jó, azonban a jelölt túlságosan követi a magyar mondatszerkezetet, s ez nagyon zavaró. Például az első rész első bekezdése: …”

„A második fordítás első mondata: hibás a ragozása – … “

„A legutolsó mondatban nem szerencsés az a kifejezés, hogy …”

„Az első bekezdésben a fordítás alapja a Yandex fordítóprogramja által készített fordítás, ami persze nem hiba.”

„A fordítás érthető, sehol sincs benne kétértelműség, viszont nagyon nem oroszul van.” „A fordítás rengeteg hibát tartalmaz és egy orosz számára nem érthető.”

„A legfontosabb észrevételünk az, hogy a fordítás szavanként történik: ahány orosz szó, annyi magyar szó. Ennek az a következménye, hogy a fordítás magyarul idegenül cseng, azaz „fordítás” íze van. Egy jó fordítás esetén viszont nem lehet érezni, hogy az a szöveg eredetileg nem magyarul született.”

„A fordítás korrekt módon átadja a magyar szövegben megfogalmazott üzenetet. Két helyen a ragozás hibás: …”

Összegzések

„A fordítások a fenti kivételtől eltekintve pontosak, magyarosak, stílusuk szép, a kifejezések választékosak. A jelölt foglalkoztatását javasoljuk.”

„Magyarról oroszra fordítás vonatkozásában célszerűbbnek tartjuk az orosz anyanyelvű fordítók megbízását.”

„A kolléga oroszról magyarra fordítása tökéletes, az oroszról magyarra fordítás vonatkozásában a foglalkoztatását javasoljuk.”

„A fordítás érthető, sehol sincs benne kétértelműség, viszont nagyon nem oroszul van.”

„Az orosz szöveg kifejezetten érthetetlen, néha csak találgatni lehet a szöveg jelentését (ilyenkor csak az eredeti segített megérteni).”

Egy érdekes konklúzió

A sokéves tapasztalatunk legszomorúbb következtetése, hogy nem volt egyértelmű korreláció az okleveles és az oklevél nélküli fordítók munkájának színvonala között. Ezért szerintünk nem szabad az oktatási intézményeket hibáztatni. Végső soron minden iskolában vannak jó tanulók és rosszabbul tanulók. A rosszabbul tanulók egy részét kibuktatják, másik része pedig folyamatosan, éppen-éppen csak átcsúszik, s eljuthat az oklevél megszerzéséig. Ekkor jön a nagybetűs élet, amelyik aztán keményen szelektál. Nálunk például a szakmunkás-vizsgával rendelkező vízvezetékszerelő mester diktált a huszonéves mérnök úrnak, aki aztán annak megfelelően ásta a vízvezeték számára az árkot.
Javasolt kapcsolódó cikkek:

Orosz lektorálás – tartalmi- és stílus-lektorálás

Fordítási területek

Miről mesélhetnek a tolmácsok? S miről nem?