oroszforditas.hu     Венгерский перевод: перевод с русского на венгерский, с венгерского на русский    Russian to Hungarian & Hungarian to Russian translation, that is Russian-Hungarian & Hungarian-Russian translation     (1) 242-1797, (30) 576-1976, info@oroszforditas.hu      Vissza az orosz fordítás főoldalra

Az általunk végzett hitelesítés, tanúsítás (záradékolás)

A fordításunk végén elhelyezett záradékban, hivatalos pecsétünkkel, doktorátussal rendelkező ügyvezetőnk aláírásával ellátva tanúsítjuk, hogy a forrásnyelvű szöveghez hozzáfűzött fordításunk megegyezik az eredetivel.

A hitelesített, tanúsított (záradékolt fordítások felhasználása Oroszországban vagy orosz nyelvterületen

Az általunk hitelesített fordításokat Oroszország magyarországi konzulátusa elfogadja és felül-hitelesíti. Ezt követően az Oroszország területén bárhol felhasználható. Ügyfeleleink visszajelzései szerint az ukrán konzulátuson is hasonló a helyzet.

A hitelesített, tanúsított (záradékolt) fordítások felhasználása Magyarországon

Hazánkban élesen meg kell különböztetni az államigazgatási felhasználást - oda kizárólag az OFFI hitelesítése a jó, és a céges felhasználást - ide tökéletes a mi hitelesítésünk is.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

  • Önök például bankszámlát akarnak nyitni Magyarországon egy orosz nyelvterületen működő cégnek, s a bank kéri a külföldi cég társasági szerződésének, cégkivonatának stb. hitelesített fordítását. Önöknek nem kell az OFFI-ba menni, a bank a mi hitelesítésünket is elfogadja.
  • Orosz nyelvű diplomáját, okmányait, okleveleit, bizonyítványait kell lefordíttatnia, hogy egy magyarországi cégnél elhelyezkedjen - elegendő hozzá a mi hitelesítésünk.
  • Orosz nyelvterületre megy gépkocsival, a hazai okmányokat mi is lefordíthatjuk, s azt felülhitelesítheti a konzulátusoson.
  • Peres ügye keletkezik Oroszországban: ismét elegendő nálunk fordíttatni, s szükség esetén a konzulátuson felülhitelesítenie (levelezés során több kinti hatóság is már elfogadta a fordításunkat, konzulátusi felülhitelesítés nélkül is).
Annak elősegítésére, hogy Önök könnyebben tudják érvényesíteni jogaikat, az alábbiakban ide másoljuk a fordításokkal kapcsolatos hazai, egységes szerkezetbe foglalt jogszabályt (például bankoknál, cégeknél nyújtsák be az innen kimásolt rendeletet. Ezt követően majd a banki vagy a céges jogász megnézi azt, s hozzájárul ahhoz, hogy nálunk rendeljék meg a fordítást. Így rövidebb idő alatt, olcsóbban juthatnak a fordításhoz).

24/1986. (VI. 26.) MT rendelet a szakfordításról és tolmácsolásról

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed
a) a munkáltatókra, valamint az általuk munkaviszony keretében foglalkoztatott szakfordítókra és tolmácsokra, továbbá
b) munkaviszonyon kívül szakfordítást és tolmácsolást végző személyekre.
(2) E rendelet alkalmazásában
a) szakfordítás: a társadalomtudományi, a természettudományi, a műszaki és a gazdasági fordítás;
b) munkaviszony: a munkavégzési kötelezettséggel járó szövetkezeti tagsági viszony is.
2. § Szakfordítást vagy tolmácsolást munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban díjazás ellenében az végezhet, aki szakfordító vagy tolmács képesítéssel rendelkezik.
3. §
4. §
5. § Hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegennyelvű hiteles másolatot - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet.
6. § (1) A szakfordító és a tolmácstevékenység központi ágazati irányítását az igazságügyi és rendészeti miniszter látja el. E tevékenysége kiterjed minden szakfordító és tolmácstevékenységre függetlenül attól, hogy a tevékenységet folytató szerv, vagy személy milyen szervezeti keretekben vagy szervezeti alárendeltségben működik.
(2) A művelődési miniszter határozza meg a szakfordítók és a tolmácsok képzésének, valamint továbbképzésének szabályait, továbbá a szakfordító és a tolmácsképesítés megszerzésének feltételeit.
6/A. § Cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely - a cég választása szerinti - hivatalos nyelvére történő hiteles fordítására a szakfordító vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők is jogosultak.
7. § (1) Ez a rendelet 1986. július hó 1. napján lép hatályba. Végrehajtásáról az igazságügyi és rendészeti miniszter gondoskodik.
(2) A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek által alkalmazott szakfordítók és tolmácsok tekintetében az illetékes miniszter (országos hatáskörű szerv vezetője) az e rendeletben foglaltaktól eltérő szabályokat állapíthat meg.

(3)
(4) A rendelet hatálybalépése előtt szerzett fordító és tolmácsképesítések változatlanul érvényesek.
(5) A 2009. október 1. napja előtt kiadott szakfordítói, illetve tolmácsigazolványok változatlanul szakfordítás, tolmácsolás végzésére jogosítanak.

S ami a száraz jogszabályon túl mutat...

Már a fordítás maga is bizalmi kérdés, nem beszélve a hitelesítésről. Cégünk fordításai, hitelesítései iránti bizalmat a következő tényezők erősítik:
  • A hitelesítésünkön szerepel mind a magyar nyelvű (www.oroszforditas.hu), mind pedig az orosz nyelvű (www.perevod.hu) honlapunknak a címe (az utóbbi azt jelenti, hogy "www.forditas.hu"). Mind a magyar, mind pedig az orosz honlapcím olyan, hogy az adott szakterület alapos, komoly művelőjére utal.
  • A hitelesítésen mindenféle elérhetőségünk szerepel, így a telefonszám is. Az utóbbi az egész világból hívható. S mivel nálunk mindenki beszél oroszul is és magyarul is, az elvégzett munkáinkkal kapcsolatban akárhonnan is hívnak bennünket, mindig tudnak velünk kommunikálni.
  • Okmányok, diplomák, oklevelek, bizonyítványok, különféle dokumentumok, stb. fordítása esetén a fordításunk követi az eredeti formátumot. Ezt a lapozó formázási mintáinkon tekintheti meg, kicsi és nagyobb méretben egyaránt. Egy szépen kialakított okmány, ahol még a kézírás is kézírásra utaló betűtípussal van szedve, mindig nagyobb bizalmat kelt.
  • A magyar anyanyelvű ügyvezetőnk a Kijevben szerzett kandidátusi címe után járó doktori címét szerepelteti a hitelesítésen, ami szintén a bizalmat erősíti.
  • Kérésre a magyar-orosz, illetve az orosz-magyar fordítási referencia-listánkat megküldjük.
Bízunk benne, hogy a fordítás-hitelesítésről szóló összefoglalónk segítségükre szolgált.
Javasolt kapcsolódó cikkek:

Fordítások hitelesítése

Amatőr vagy profi fordítás?

Orosz fordítás árak