oroszforditas.hu     Венгерский перевод: перевод с русского на венгерский, с венгерского на русский    Russian to Hungarian & Hungarian to Russian translation, that is Russian-Hungarian & Hungarian-Russian translation     (1) 242-1797, (30) 576-1976, info@oroszforditas.hu      Vissza az orosz fordítás főoldalra

Néhány gondolat a fordításról

Mit jelent a szövegfordítás?

A fordítás egy akadémiai meghatározása lehet a következő: az egyik nyelven írt szöveg jelentésének értelmezése, majd az ugyanannak az értelemnek megfelelő szöveg létrehozása egy másik nyelven. Korábban a fordítási tevékenységet kizárólag ember végezte, jelenleg viszont már léteznek számítógépes fordítóprogramok is. Ezek azonban csak a szavakat, s nem pedig a fenti meghatározásnak megfelelő értelmet fordítják. Ezért jó minőségű fordítást jelenleg csak az ember képes végezni. A színvonalas fordítások készítésére jöttek létre a fordítóirodák. A fordítóirodákban fordítók dolgoznak, akiknek a közvetlen feladata - a fordítások elkészítése.

Mit jelent a műszaki fordítás?

A műszaki fordítás alatt általában olyan speciális szövegek idegen nyelvre történő fordítását értjük, mint például a tudományos cikkek, tudományos dokumentáció, ismertetések, használati utasítások, műszaki folyóirat-cikkek és egyéb speciális szakmai irodalom fordítása. Egy műszaki fordítás esetén alapkövetelmény a fordítás pontossága, a fordítás érthető megfogalmazása, a megfelelő terminológia használata. Ezért a megfelelő szintű műszaki fordításhoz a fordítónak nem csupán a nyelveket kell kiválóan tudnia, hanem értenie is kell a lefordított szöveget.

Mit jelent a jogi fordítás?

A jogi fordítás tipikusan a jogi jellegű szövegek fordítását jelenti, azaz amely a jogi szakterülethez tartozik, s amit a különböző nyelveken beszélő jogi szakemberek értenek. Ezek közé tartoznak a szerződések, az alapító okiratok, a társasági szerződések, a bizonyítványok, a megállapodások, a törvények, a bírósági ítéletek, a meghatalmazások, a vádirat, stb. A jogi fordítás egyáltalán nem egyszerű feladat, mivel sok jogviszony függ az adott ország szociális, politikai és kulturális sajátosságaitól. A jogi fordítás nyilvánvaló alapkövetelményei – a pontosság, a világos megfogalmazás és a hitelesség. A jogi „nyelv” alapvető sajátossága a bonyolult megfogalmazás, a hosszú körmondatok és a nehezen értelmezhető fordulatok. S mint a műszaki fordításnál is, a jogi fordítás esetén elvárt a fordítótól a nagy gyakorlat, és a kiváló szöveg-értés és -átadás, mivel az esetleges hiba sokba kerülhet, ezért a jogi szövegek fordítása felelősségteljes munkát jelent.

Mit jelent a szépirodalmi fordítás?

A két korábbi fordítási területhez képest a szépirodalmi fordítás egészen más – ez az irodalmi alkotásnak egy különleges formája, melynek során az egyik nyelven már élő irodalmi mű egy másik nyelven újjászületik. Az irodalom egy olyan művészeti alkotás, amit nyelvi határok korlátoznak. Így például a zenétől, a festészettől, a szobrászattól és a tánctól eltérően, a szépirodalmi alkotás csak azok számára hozzáférhető, akik értik az alkotás nyelvét. A szépirodalmi forrásnyelvi szövegből egy bonyolult folyamat eredményeképpen születik majd meg a lefordított mű. Ugyanakkor sok esetben a lefordított szépirodalmi művet nem lehet egyértelműen újjászületett alkotásnak tekinteni. Sokszor lehet hallani-látni a „szabad fordítás”, valamilyen mű „alapján” stb. kifejezéseket. Ugyanakkor ezen fogalmak konkrét értelmezése nyelvenként különböző, országonként eltérő lehet.

Mi határozza meg a fordítás minőségét?

Már korábban úgy határoztuk meg a fordítást, hogy az egyik nyelven írt szöveg jelentésének értelmezése, majd ugyanannak az értelemnek megfelelő szöveg létrehozása egy másik nyelven. Leegyszerűsítve a dolgot, mind a forrásszöveg, mind pedig a lefordított szöveg ugyanazt az üzenetet hordozza. A fordítónak a fordítás során rengeteg akadályt kell legyőznie, s az a fordítás tekinthető színvonalasnak és sikeresnek, amelyik kielégíti a következő két kritériumot:
  • Pontosság és hitelesség. Ez a kritérium azt méri, hogy mennyire pontosan adja át a lefordított szöveg a forrásszöveget, kivon-e belőle, tesz-e hozzá valamilyen tartalmat.
  • Átláthatóság. Ez a kritérium azt jellemzi, hogy az anyanyelvi olvasó számára a lefordított szöveg eredeti műként értelmezett-e vagy fordításként, azaz a lefordított szöveg mennyire felel meg a nyelv nyelvtani, szintaktikai és idiomatikai normáinak.
Azt a fordítást, amelyik az első kritériumnak felel meg, „hiteles fordítás”-nak nevezzük. A második kritériumnak megfelelő fordítást idiomatikus fordításnak hívjuk. A nem idiomatikus fordítás az anyanyelvű hallgatóságnak tipikusan bántja a fülét.

Egy kicsit más osztályozással is kiegészíthetjük a fentieket. A fordítás tulajdonképpen háromféle lehet: szó szerinti, jelentés szerinti és idiomatikus.
  • A fordítóprogramok napjainkban szó szerinti fordítást végeznek, ezért keletkezik sokszor teljesen értelmetlen szóhalmaz.
  • A jelentés szerinti fordítás már helyesen adja át az eredeti szöveg által hordozott üzenetet.
  • Azonban minden nyelv sablonokat használ. Amennyiben a fordítónak sikerül megtalálni a forrásnyelvi sablonoknak megfelelő célnyelvi sablonokat, akkor nevezhetjük a fordítást igazán idiomatikusnak.

Az előző csoportosításban szereplő két kategóriát az utóbbi kettő fedi le.

Javasolt kapcsolódó cikkek:

Az üzleti fordítás sajátosságai

Lektorálás – nálunk

Fordítási területek