oroszforditas.hu     Венгерский перевод: перевод с русского на венгерский, с венгерского на русский    Russian to Hungarian & Hungarian to Russian translation, that is Russian-Hungarian & Hungarian-Russian translation    Vissza a főoldalra
Az orosz kulturális főváros Palotahídja a fehér éjszakaák idején, felnyitva
Szentpétervár - Palotahíd felnyitva
Fordítási területek

Milyen anyagokat fordítunk magyarról oroszra, illetve oroszról magyarra?

Témáját tekintve rendszeres igényként műszaki, informatikai, orvosi-egészségügyi (például zárójelentés, lelet), tudományos, ismeretterjesztő, ipari, mezőgazdasági, húsipari, közgazdasági, számviteli, pénzügyi, kereskedelmi, üzleti, gazdasági, jogi, tudományos szövegek, szakszövegek szakfordítása, lektorálása jelentkezik. Ide tartozik a magán levelezés fordítása is.

Eseményhez kötődnek a külföldi munkavállalás, a letelepedés, a házasságkötés, a felsőfokú (főiskolai egyetemi), sőt a középiskolai tanulás, a cégalapítás, a közbeszerzési pályázat, a tenderen való részvétel illetve a tender kiírás, az eszköz vásárlás, a termék-értékesítés, a bírósági per, a vér-vonal frissítésre szánt fajtiszta hobbi állat (kutya, macska) beszerzés, vagy akár a külföldi vadászat kapcsolódó iratai. Például ezek közé tartozik a disszertáció, a diplomamunka, a szakdolgozat, a dolgozat, a szoftver kezelő-nyelve, a peres iratok, a törzskönyv, a kezelési utasítás, a használati útmutató, a termékkatalógus, a cégismertető, az anyakönyvi kivonat, az érettségi bizonyítvány, a leckekönyv, az index, az erkölcsi bizonyítvány, az egyetemi diploma, a főiskolai oklevél, az OKJ bizonyítvány, a cégkivonat, a személyi igazolvány, a vezetői engedély, az adásvételi szerződés, a mérleg, a minőségvizsgálati tanúsítvány. Ezeknél gyakran felmerül a szakfordítás mellett a tanúsítás igénye is.

Rendszeres munkát jelent az örökké változó tartalommal rendelkező honlap vagy web és az étlap, továbbá a vállalatok üzleti levelezése, szerződések, jogi levelezés, magánlevelezés banki papírok fordítása.

Érdekesség, hogy mintegy négy éves időhorizont alatt nálunk az orosz anyanyelvű fordító volt inkább a leterhelt, a magyar anyanyelvű fordító pedig kevesebb munkát kapott. Az orosz-magyar és a magyar-orosz lektorálási, az orosz nyelvű leírási-gépelési munka viszont igen ritka.

Technikai sajátosság, hogy kaptunk már fordítási feladatot DVD-n lévő filmről, internetes oldalon elérhető hangfelvételről, interneten átküldött filmről. Ezeknél két lépcsőben történik a fordítás. A film- illetve hangfelvétel nyelvének megfelelő anyanyelvi fordító először leírja a saját nyelvén a hallott szöveget, majd pedig a célnyelv szerinti anyanyelvi fordító azt lefordítja. Amennyiben például egy riportalany szabadon beszél, akkor a megrendelő igényétől függően a fordító vagy teljesen szó szerint fordít (ez tipikusan elég élvezhetetlen fordítást eredményez), vagy pedig a fordító stilizál is.

A nagyobb lélegzetű fordítások (például szépirodalom, novella, regény, dalszöveg, könyv, hangfelvételek, filmek, videó-felvételek szinkronja, nagyobb honlap, projekt-dokumentáció, film-szinopszis, film-szinkronizálás, film-feliratok fordítása) ritkábbak. A kisebb fordítások gyakoribbak. Volumenében azonban a két fordítási feladat kiegyenlíti egymást.

Milyen trendek figyelhetők meg az elmúlt évek orosz fordítási piacán?

Dinamikáját tekintve 2008-ban messze kiemelkedett a honlap, weblap, weboldal vagy egyszerűen web-fordítás. Ezen belül magyar cégek orosz és ukrán honlapok lementett tartalmának magyarra fordítását rendelték meg, valamint egészségügyi, turisztikai és számítástechnikai cégek készítették el honlapjuk oroszra fordítását. A másik, domináns irányvonal az orosz ajkú nyelvterületek irányában történő piaci nyitás volt, piac-bővítés dokumentumainak (prospektusok, szerződések, honlapok) fordításai. A harmadik jelentős irány pedig a magyar cégek által az orosz nyelvterületen végzett munka dokumentációjának fordítása.

2009-ben a gazdasági válság hatására a megrendelési struktúra erősen megváltozott. Főképpen a nagy nemzetközi cégek adtak megrendeléseket, továbbá a tudományos munkák, a külföldön végzett munkák dokumentációi, az operatív kapcsolattartás és az anyakönyvvel kapcsolatos fordítások (születési, halotti anyakönyvi kivonat, örökösödéssel kapcsolatos dokumentumok) jelentkeztek nálunk fordítói megrendelésként. A lényeg, hogy sem az orosz-magyar fordítóink, sem pedig a magyar-orosz fordítóink nem unatkoznak.

2010-ben a hazánkban még érezhető gazdasági válság hatását ismét az oroszországi piackeresés növekedésén keresztül érzékeljük. Ismét nőtt a honlap-fordítások száma.

2011-ben főképpen a konkrétan működő kapcsolatok adják a fordítási és a tolmácsolási munka oroszlánrészét, rendszeres munkát biztosítva számunkra. S konkrétan mit is fordítunk mostanában? Szerződéseket, különféle kidolgozott terveket, árlistákat, pályázatokat, gyógyszer-ismertetéseket, üzleti leveleket. Ezen kívül természetesen mindehhez hozzáadódik a megrendelőink számára a marketing munkát jelentő honlap-fordítás is. A megrendelőink azt is értékelik, hogy az egyébként is mérsékelt orosz fordítási áraink évek óta változatlanok.

2112-ben folytatódik az előző évi trend. Elsősorban a kiépítés alatt álló konkrét kapcsolatok (társasági szerződés, különféle igazolások, személyi igazolvány és útlevél-fordítások, diploma, oklevél, munkakönyv, bizonyítvány, valamint a már meglévő kapcsolatok adják a munkánk oroszlánrészét. Ezen kívül a legkülönbözőbb államigazgatási eljárásokkal kapcsolatos munkákkal keresnek meg bennünket (ilyenek például a szabálysértési, a polgári és a büntetőjogi eljárások, az ezekkel kapcsolatos beadványok, fellebbezések, űrlapok). Az éttermektől egyre gyakrabban kapunk menü-fordítási, étlap-fordítási megrendelést. Gyakoriak a szállodáktól érkező, különféle szolgáltatások ismertetését tartalmazó anyagok is. Természetesen a honlap-fordítás és -karbantartás egy örökzöld téma. Újdonságot jelent a szovjet katonai diplomák hitelesített-tanúsított-záradékolt fordítása (például a Bugyonnij Akadémia diplomájáé). Ennek magyarázata, hogy a korábban nyugdíjazott katonatisztek most újra szolgálatot vállalnak. A másik magyarázata pedig az, hogy mi az okmányok (diplomák, oklevelek, bizonyítványok, útlevelek, személyi igazolványok, gépjármű-okmányok, stb.) fordítását leütésszám alapján végezzük, így egy szovjet diploma fordítása tipikusan 900-1900 forint, szemben a hazai fordítóirodák tipikus egységáras fordításával, ami 5000 forint körüli.

2013-ban kicsit visszaesett a kereslet. A hazai gazdaság válságban van, mindenki mindenen takarékoskodni próbál, ez alól az orosz fordítás sem kivétel.

2014-ben érződik a keleti nyitás. Pezseg a piac, érkeznek a megrendelések.

2015-ben már konszolidált orosz fordítási piacról beszélhetünk. Sok a megrendelő, köztük igen sok a visszatérő ügyfél.

2016-ban a tolmácsolási piac volumene nőtt meg. Üzleti tárgyalások, orvosi-kórházi kezelések, különféle tanfolyamok jelzik a főcsapás irányát.
Kérésre a magyar-orosz, illetve az orosz-magyar fordítási referencia-listánkat megküldjük.

Orosz anyanyelvű egyéni fordítót keres?